ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ε.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η ‘MediaLine – Ε. Ραγκούσης & ΣΙΑ Ο.Ε.’ ιδρύθηκε το 1996 με αποκλειστικό σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών της. Εχει δυνατότητα κάλυψης κάθε ανάγκης που έχει μια σύγχρονη επιχείρηση, τόσο από αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη, όσο και από παροχή υπηρεσίας, είτε με τη μορφή πώλησης Υπολογιστικών Συστημάτων είτε με την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης δικτύου ή κατασκευής ειδικού software που τυχόν θα απαιτηθεί.
 
Φιλοσοφία της Εταιρείας μας είναι η άμεση υποστήριξη του πελάτη, η άμεση παράδοση των παραγγελιών καθώς επίσης και η χαμηλή τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί.